0 - 5,550,000 VNĐ        

Thời gian chờ thi công của các dòng sản phẩm chống thấm BROLLY là bao lâu?

– Đối với BROLLY CT-11A Plus và BROLLYLASTIC thời gian chờ từ 6-7 ngày để màng chống thấm ninh kết, đóng rắn hoàn mới tô vữa hoặc dán gạch…

– Đối với BROLLY NANO TECH thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ mới tô vữa hoặc dán gạch…
_ Đối với BROLLY SHIELD, BROLLY BROUT SHIELD, BROLLY AGENT và BROLLY LITHIHARD  thời gian chờ tối thiểu là 24 giờ
_ Đối với BROLLY FIBER thực hiện quy trình bảo dưỡng bình thường của bê tông - vữa xây tô

 

Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm