0 - 5,550,000 VNĐ        
 • PHỤ GIA KEO DÁN GẠCH CHỐNG THẤM SỬ DỤNG THẾ NÀO?

  01/05/2019    783

  PHỤ GIA KEO DÁN GẠCH CHỐNG THẤM SỬ DỤNG THẾ NÀO?

 • PHỤ GIA KEO DÁN GẠCH SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

  01/05/2019    968

  PHỤ GIA KEO DÁN GẠCH

 • Cách sử dụng BROLLY FIBER như thế nào?

  01/05/2019    718

  CHỐNG RẠN NỨT CHO BÊ TÔNG - VỮA XÂY TÔ

 • Phụ gia chống rạn nứt cho bê tông - vữa xây tô nào đơn giản,hiệu quả nhất?

  01/05/2019    1117

  PHỤ GIA CHỐNG RẠN NỨT CHO VỮA XÂY TÔ, BÊ TÔNG

 • Sử dụng phụ gia sơn nước BROLLY AGENT như thế nào?

  01/05/2019    656

  PHỤ GIA SƠN NƯỚC

 • Dùng phụ gia sơn nước BROLLY AGENT có lợi ích gì?

  01/09/2018    567

  PHỤ GIA SƠN NƯỚC

 • Thi công chống thấm bằng BROLLY GROUT SHIELD như thế nào để có hiệu quả tốt nhất?

  01/05/2019    718

  CHỐNG THẤM, CHỐNG RÊU MỐC, CHỐNG BÁM BẨN CHO RON GẠCH

 • Làm cách nào bảo vệ ron gạch lót sàn và ốp tường luôn trắng sáng, không bị ố bẩn?

  01/05/2019    645

  CHỐNG THẤM, CHỐNG RÊU MỐC, CHỐNG BÁM BẨN CHO RON GẠCH

 • Dụng cụ thi công chống thấm bằng BROLLY SHIELD?

  01/05/2019    556

  CHỐNG THẤM, CHỐNG RÊU MỐC, CHỐNG BÁM BẨN CHO GẠCH NGÓI LÀM TỪ ĐẤT NUNG, ĐÁ TỰ NHIÊN, THẠCH CAO TRANG TRÍ

 • Thi công chống thấm bằng BROLLY SHIELD như thế nào để có hiệu quả tốt nhất?

  01/05/2019    676

  CHỐNG THẤM, CHỐNG RÊU MỐC, CHỐNG BÁM BẨN CHO GẠCH NGÓI LÀM TỪ ĐẤT NUNG, ĐÁ TỰ NHIÊN, THẠCH CAO TRANG TRÍ

 • Việc chống thấm, chống rêu mốc, chống bám bẩn cho gạch ngói từ đất nung, đá tự nhiên, thạch cao trang trí như thế nào?

  01/05/2019    776

  CHỐNG THẤM, CHỐNG RÊU MỐC, CHỐNG BÁM BẨN CHO GẠCH NGÓI LÀM TỪ ĐẤT NUNG, ĐÁ TỰ NHIÊN, THẠCH CAO TRANG TRÍ

 • Bề mặt vật liệu đã phủ chống thấm Nano có thể trát matit và sơn phủ được không?

  01/05/2019    248

  CHỐNG THẤM CHO BÊTÔNG, XIMĂNG

 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm